شبیه سازی ذهن چیست؟

برای تماشای ویدئو کلیک کنید نقدی علمی بر روش شبیه سازی ذهن در درمان لکنت تهیه شده توسط جمعی از گفتاردرمانگران مدرسه لکنت لطفا این مطلب را نیز مطالعه کنید سلامت نیوز: دکتر حمید کریمی : هر روش درمانی از هنگام ارائه تا تأیید در مجامع معتبر، مسیر علمی خاصی را جهت ارزیابی علمی و …

شبیه سازی ذهن چیست؟ ادامه مطلب »