چیزهایی که معلمان باید از لکنت بدانند

برای تماشای ویدئو کلیک کنید معلم قبل از همه چیز باید از این موضوع آگاه باشه که؛ این دانش آموزان تغییر پذیرن و نسبت به فشار زمانی (کمبود زمان) حساسیت زیادی دارن، هر معلمی با آگاهی از این موضوع و با به کار بردن روش هایی که گفته شده ، می تونه به این دانش …

چیزهایی که معلمان باید از لکنت بدانند ادامه مطلب »