حجالت کشیدن افراد دارای لکنت

پیام جوزف شیهان برای افراد دارای لکنت

پیامی برای افراد دارای لکنت جوزف شیهان   اگر شما هم مثل من لکنت دارید، احتمالا قسمت زیادی از زندگیتان را صرف شنیدن پیشنهاداتی مثل این موارد کرده اید “به چیزی که میخواهی بگویی فکر کن” یا” اعتمادبه نفس داشته باش” یا “نفس عمیق بکش” یا حتی “سنگریزه دردهانت بریز بعد صحبت کن“؛ اما حالا …

پیام جوزف شیهان برای افراد دارای لکنت ادامه مطلب »