1- مراجع نوجوان دارای لکنت که درمان شده اند ( قبل و بعد از درمان)
2- مراجع بزرگسال دارای لکنت تحت درمان که تاحدودی بهبودی برای ایشان حاصل شده و از خاطرات لکنت خود میگویند.
3- مراجع بزرگسال دارای لکنت تحت درمان که تا حدودی بهبودی برای ایشان حاصل شده و از خواسته ی قلبی خود که درمان شدن میباشد میگویند.
4- مراجع بزرگسال دارای لکنت تحت درمان که تا حدودی بهبودی برای ایشان حاصل شده و از اقدام به درمان صحبت میکنند.
5- مراجع بزرگسال دارای لکنت تحت درمان که تا حدودی بهبودی برای ایشان حاصل شده و از اعتماد به نفس خود در مسیر درمان میگویند.
6- والدین کودک دارای لکنت بهبود یافته ، از مسیر درمان لکنت کودک خود میگویند.
7- کودک دارای لکنت بهبود یافته که با کمک والدین خود، لکنت را تعریف میکند و نقش دیگران را به خوبی در مسیر درمان لکنت بیان میکند.
8- گزارش درمان لکنت طنین ، کودک 6 ساله
9- گزارش درمان لکنت عارف ، کودک 6 ساله
10- گزارش والدین از ناروانی طبیعی گفتار کودک
11- گزارش والدین از درمان لکنت کودک خود
12- گزارش والدین از درمان لکنت کودک خود
13- تجربه امیر حسین 11ساله از روند درمان لکنت و انجام تمرینات گفتاردرمانی

صفحه اینستاگرام مدرسه لکنت ایران را دنبال کنید تا ویدئوها و گزارشات بیشتری از درمانجویان درمان شده ی مدرسه لکنت مشاهده کنید. مدرسه لکنت ایران با درمانگرانی متعهد و متخصص در زمینه درمان لکنت ، در خدمت شما غزیزان میباشد.

اسکرول به بالا
باز کردن چت
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟