فرم ارزیابی تخصصی لکنت کودکان

فرم ارزیابی تخصصی لکنت کودکان   هدف : کمک به انتخاب برنامه درمانی مناسب کودک   از طریق این آزمون اطلاعات بسیار مفیدی جهت کمک به درمانجو برای شروع درمان بدست می آید ، بهتر است قبل از شروع درمان سوالات فرم ارزیابی تخصصی لکنت کودکان پاسخ داده شود. مدت زمان لازم جهت پاسخگویی به …

فرم ارزیابی تخصصی لکنت کودکان ادامه مطلب »