تست خودشناسی سریع دوسوالی | شخصیت خود را بهتر بشناسید

تست خودشناسی دو سوالی

تست خودشناسی سریع به صورت تشریحی به این تست خودشناسی پاسخ بدهید! الف) اگر روزي پدر و مادر، همسر و فرزند و تمام کسانی را که دوست دارید از دست بدهید چه اقدامی را انجام میدهید؟ (آیا تضمینی براي اتفاق نیافتادن این مسئله وجود دارد؟) ب) اگر تمام دارایی هاي مادي خود را از دست …

تست خودشناسی دو سوالی ادامه مطلب »