درمان لکنت کودکان

تأثیر منابع مختلف افشای لکنت روی درک ما از کودک دارای لکنت

.The Effects of Different Sources of Stuttering Disclosure on the Perceptions of a Child Who Stutters-2020 .Autors : Greg Snyder, Molly Grace Williams, Caroline Adams, and Paul Blanchet تاثیر افشاگری های مختلف لکنت. (افشای لکنت داشتن به طریق مختلف) روی ادراکات از یک کودک دارای لکنت. هدف مطالعه: در سال 2020، Greg Snyder و همکاران …

تأثیر منابع مختلف افشای لکنت روی درک ما از کودک دارای لکنت ادامه مطلب »