درمان پذیرش و تعهد برای بزرگسالانی که لکنت دارند

.Acceptance and Commitment Therapy for adults who stutter درمان پذیرش و تعهد برای بزرگسالانی که لکنت دارند  : Authors Janet M. Beilbya, Michelle L. Byrnesb, J. Scott Yarussc مقدمه مقاله: هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی برنامه مداخله گروهی درمان پذیرش و تعهد برای بزرگسالانیه که لکنت دارن (20 نفر). این برنامه شامل جلسات درمانی …

درمان پذیرش و تعهد برای بزرگسالانی که لکنت دارند ادامه مطلب »