مقیاس فرم کوتاه مطالعه ی پیامدهای پزشکی (SF-36)

Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) این پرسشنامه شمارا در مورد سلامتی خودتان بررسی میکند. این اطلاعات کمک می کند تا بتوان به ثبت احساسات شما و اینکه شما تا چه حدی در انجام کارهای روزانه خود توانایی دارید اقدام کرد. به هر سوال به همان شکلی که توضیح داده شده است ، پاسخ دهید …

مقیاس فرم کوتاه مطالعه ی پیامدهای پزشکی (SF-36) ادامه مطلب »