فائزه مجرد

آسیب شناس گفتار و زبان دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره نظام پزشکی گ2524 رزرو جلسه درمان رزرو جلسه غربالگری رایگان جلسه غربالگری رایگان چیست؟  گاهی اوقات برخی از والدین یا افراد دارای لکنت ، در رابطه با اختلال لکنت و دوره درمان آن اطلاعاتی ندارند و به همین دلیل مراجعه به موقع به درمانگر نداشته …

فائزه مجرد ادامه مطلب »