6 تمرین عملی برای درمان لکنت

6 تمرین عملی برای درمان لکنت

6 تمرین عملی برای درمان لکنت از طرف یک فرد گفتاردرمانگر بهبودیافته از لکنت     خلاصه 6 تمرین عملی برای درمان لکنت   عمدا با لکنت گفتگو کنیم. رکتوم را شل کنید. تنفس شکمی انجام دهید. آگاهانه عضلات خود را شل کنید. شیوه واکنش  خود را نسبت به فشار روانی دگرگون نمایید. در نظر …

6 تمرین عملی برای درمان لکنت ادامه مطلب »