مسافرت هنگام درمان لکنت فرزند

فرزندم لکنت داره و تحت درمانه ، مسافرت برم؟

  مسافرت هنگام درمان لکنت آری یا خیر؟   بحث مسافرت هنگام درمان لکنت فرزند بحث بسیار مهمی هستش ، چون تغییر روتین های زندگی ، به کودک دارای لکنت استرس وارد میکنه. و این استرس یکی از عوامل مهم تشدید کننده لکنت هست. و مسافرت رفتن باعث میشه تمااااااام روتین های زندگی تغییر کنه. …

فرزندم لکنت داره و تحت درمانه ، مسافرت برم؟ ادامه مطلب »