ارزیابی لکنت کودکان

ارزیابی لکنت کودکان

  نمره دهی به شدت لکنت با مشاهده این ویدئو ، و ارزیابی لکنت کودکان میتوانید به راحتی به شدت لکنت روزانه فرزند خود نمره بدهید و آن را ارزیابی کنید. این کار به شما کمک میکند تا روند کاهشی یا افزایشی آن را بررسی نمایید. برای تماشای ویدئو در اینستاگرام کلیک کنید فرم ارزیابی …

ارزیابی لکنت کودکان ادامه مطلب »