سوالات متداول درباره لکنت

مقاله مقایسه ای درمان لیدکامب و وستمید برای لکنت

مقاله مقایسه ای درمان لیدکامب و وستمید برای لکنت A three-armed randomized controlled trial of Lidcombe Program and Westmead Program early stuttering interventions یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده سه قسمتی از برنامه های لیدکامب و برنامه وستمید برای لکنت زبان اولیه.   خلاصه مقاله : Authors: Natasha Trajkovski, Sue O’Brian, Mark Onslow,Ann Packman, Robyn Lowe, …

مقاله مقایسه ای درمان لیدکامب و وستمید برای لکنت ادامه مطلب »