نحوه برخورد مناسب والدین کودکان دارای لکنت با موضوع لکنت کودک

راهنمایی ها و توصیه های ضروری به والدین کودکان دارای لکنت

راهنمایی ها و توصیه های ضروری به والدین کودکان دارای لکنت   همواره به والدین کودکان دارای لکنت تاکید بر این نکته ها ضروری است: ناروانی های خفیف و اولیه در گفتار کودک کاملا طبیعی هستند و ضرورتی وجود ندارد که برای تصحیح آنها تلاش کنید. با چگونگی گفتار طبیعی و رشد آن در دوران …

راهنمایی ها و توصیه های ضروری به والدین کودکان دارای لکنت ادامه مطلب »