لکنت و افسردگی

تشدید لکنت در افسردگی یکی از عوامل کم شدن اعتماد به نفس در اکثر جوامع هستند از آنجایی که حدود 10درصد از زنان و 4درصد از تمام مردم دنیا داراي افسردگی هستند و با توجه به اینکه در کشور ما حدود یک سوم از زنان و دختران ایرانی افسردگی را به یدك میکشند و حدود 23درصد از دانشجویان کشور دچار افسردگی هستند و حدود 13درصد از ایشان سطح عمده و خطرناکی از این حالت را دارند؛ تصمیم گرفتم که در این رابطه به صورت کامل توضیح بدهم و با توجه به اینکه افسردگی موضوع شناخته شده و معینی میباشد، سخن را طولانی نمیکنم!

افسردگی چیست؟

با توجه به تعاریفی که از افسردگی وجود دارد؛ متخصصین بر این عقیده هستند که افسردگی حالتی از ناامیدي و ناراحتی است که حداقل به مدت شش ماه در یک فرد وجود داشته باشد و بتوان از آن به عنوان یک اختلال خلقی نام برد!

براي مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که پدر و مادر یا یکی از نزدیکان مورد علاقۀ او فوت کرده است و او از این مسئله به شدت ناراحت و غمگین میباشد و احتمالاً دچار افسردگی و دیگر اختلالات خلقی شده است. در این موارد دقت داشته باشید که به وجود آمدن حالت افسردگی در این فرد امري طبیعی میباشد که از آن به عنوان «بحران سوگ» نام برده میشود؛

ولی اگر همین بحران سوگ بیشتر از شش ماه طول بکشد، به افسردگی تبدیل میشود و دیگر یک امر طبیعی نخواهد بود. در هرصورت باید بدانید که افسردگی فقط یک احساس موقتی و گرفتگی نیست؛ بلکه افسردگی یک حالت است و یک تیپ شخصیتی و رفتاري مشخص میباشد که فرد پیدا میکند.

تشدید لکنت در افسردگی

 

علائم تشدید لکنت در افسردگی

 

برخی از این علائم عبارتند از:

1- داشتن خلق افسرده و اختلالات خلقی، بی حوصلگی، ناامیدي.

2- عدم علاقه به داشتن روحیه اي با نشاط و خوشحال.

3- احتمال کاهش میزان لاغر شدن و گاهی افزایش وزن (به وجود آمدن تغییرات محسوس در وزن افراد)

4- بیخوابی و کم خواب بودن در شبها و موقع خواب.

5- ضعیف شدن حافظه و کُندي در تصمیم گیري.

6- تحلیل انرژي و نداشتن رمق و شادابی.

7- احساس پوچی، بی هدفی، بی مصرف بودن! احساسهاي منجر به خودکشی و بی علاقه شدن نسبت به کل فلسفۀ زندگی و حیات.

8- افکار آزار دهنده، نُشخوارهاي فکري، وسواس هاي فکري، کاه را کوه کردن و…

اولین گام در درمان لکنت پذیرش لکنت است.

 

تشدید لکنت در افسردگی و علائم آن

درمان تشدید لکنت در افسردگی

در حقیقت افسردگی حالتیست که میتوان سرنخ آن را تا عهد باستان گرفت و حتی در کتاب هاي ادیان باستانی این حالات را نوعی از دست دادن شور اشتیاق، علاقه، گوشه گیري، انزوا و بی ارزش شمردن حوادث پیرامون و بیخوابی توصیف نموده اند که در زمان هاي قدیم به آن مالیخولیا میگفتند و حداقل اگر ما خودمان دچار این حالت نشده باشیم یکی از افراد خانواده و نزدیکان خود را در این وضعیت دیده ایم و کاملاً این حالت را احساس نموده ایم!

و متأسفانه بیماري افسردگی در جوامع کنونی روز به روز در حال افزایش است که علت اصلی آن را میتوان در مسائلی مانند: مشکلات اجتماعی و اقتصادي زندگی صنعتی، افزایش مصرف الکل و مواد مخدر، افزایش عوامل ایجادکننده ی استرس، افزایش بیکاري، بزهکاري، اختلالات تفکر و عوامل ایجاد کننده ی هیجان و اضطراب و … دانست!

و اما آنچه که درباره ی افسردگی باید بدانید!

افسردگی یکی از متداولترین مشکلات روانی در بین اختلالات خلقی میباشد که متأسفانه رتبۀ اول را دارد و در کشور خود ما نیز طبق تحقیقات انجام شده یک سوم از زنان دچار افسردگی هستند؛ وسعت شیوع این بیماري آنقدر زیاد است که میتوان آن را با وسعت شیوع سرماخوردگی مقایسه نمود!

افسردگی چیست

قبل از هرچیزي اجازه دهید یکسري اطلاعات کلی را در این رابطه در اختیار شما قرار دهیم!

  • بسیاري از مواقع عوامل فیزیولوژیکی نیز باعث افسردگی میشوند؛ مانند کم کاري غده ی تیرویید که علائمی مشابه افسردگی را ایجاد میکند و یا ممکن است علت اصلی آن را در اختلالات روده اي پیدا نمود!
  • حالت افسردگی معمولاً اگر از شش ماه بیشتر شود وضعیت خطرناکی را به وجود میآورد و حالت درمان آن نیز بین 6 تا 12 ماه قابل اجراست ولی افرادي که به درمان افسردگی نپردازند؛ احتمال دارد که پس از یک بهبودي موقت و مدت زمانی که از شدت آن کاسته میشود دوباره دچار این حالت، یعنی عود افسردگی بشوند!
  • زنان حدوداً پنج بار بیشتر از مردان به افسردگی دچار میشوند که علت هاي آن را میتوان به ترتیب اولویت در مسائل زیر عنوان کرد:

دلایل تشدید لکنت در افسردگی

 

  • سبک خشم زنان؛ در فرهنگ جوامع بروز دادن میزان عصبانیت خشم زن ها به صورت مخفی است (یعنی کسانی که در خودشان میریزند و بروز نمیدهند) و بالعکس مردها حالت تهاجمی، پرخاشگر و منفجر شونده دارند، به همین دلیل زنها بیشتر، ناراحتیهاي خود را به درون خود میریزند.
  • مسائل فیزیکی زنها و عوامل فیزیکی ایشان؛ مانند عادات ماهانه، بلوغ و مشکلات عاطفی و صدمه پذیر بودن روحیۀ ایشان نیز از برخی از این عوامل میباشد و همچنین مسئلۀ یائسگی و پیامدهاي آن نیز از دیگر عوامل افسردگی به شمار میرود.
  • افرادي که بهترتیبِ اولویت بیشتر دچار افسردگی میشوند عبارتند از: 1- زنان و دختران. 2- افراد مسن به خصوص اشخاصی که در خانۀ سالمندان به سر میبرند. در ضمن افسردگی در افراد بالاتر از 65 سال اغلب ناپیداست.
  • افراديکه دچار افسردگی میشوند در مقابل افراديکه دچار افسردگی نمیشوند بسیار بیشتر دچار بیماريهاي جسمی میشوند و دیرتر نیز خوب میشوند. احتمال مرگ افراد دچار حملۀ قلبیِ افسرده پنج برابر بیشتر از مبتلایان غیر افسرده میباشد!
  • بزرگسالان مبتلا به دیابت (مرض قند) سه برابر بیشتر از افراد غیر مبتلا در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند!
  • حدود 10 تا 30 درصد از افراد الکلی، با گذشت زمان افسرده میشوند و یکی از مهمترین دلایل این اتفاق تأثیري است که این مواد بر روي مغز میگذارند!

و از دیگر اختلالاتی که منجر به افسردگی میشود عبارتند از: اختلالات اضطرابی، اختلالات وحشت زدگی و انواع فوبی (ترس هاي مرضی) اختلال خوردن (بی اشتهایی و کم اشتهایی زیاد) اختلال وسواسهاي فکري و عملی.

 

تشدید لکنت در افسرگی و درمان آن

درمان افسردگی

 

آنچه که درباره ی درمان افسردگی خود باید بدانید!

از آنجایی که احساسات شما زاده ی افکار شما هستند و افکار منفی، همیشه افکاري مخرب و فریب آلود هستند! اگر ما بتوانیم فریب و انحراف موجود در افکار منفی خودمان را تشخیص بدهیم. خواهیم توانست که این افکار را دگرگون کنیم.

با کمک از این مجموعه در درجۀ اول شما به احساسات منفی خود پِی میبرید و خود را مورد ارزیابی قرار داده و تشخیص میدهید که تا چه حد افکار منفی شما را محاصره نمودهاند؛ آیا دچار غم و اندوهی طبیعی هستید؟ و یا حالتی که احساس میکنید افسردگی است؟ و اگر دچار افسردگی شده اید! در چه سطحی مشکل دارید؟ پس از آموزش روشهاي متفاوتی که  در این مجموعه ارائه میشود و با به کارگیري آنها خواهید توانست به درمان خود بپردازید!

این افکار شما هستند که خالق احساسات و عواطف شما هستند، نه حوادث و وقایع خارج از وجود شما!

این مطلب را با مثالی دیگر برایتان توضیح میدهم؛ تصور کنید روزي را که باران میآید، قطعاً این باران باعث میشود که خیلی از افراد خیس شوند و این امري اجتناب ناپذیر است، ولی احتمالاً تنها عده اي سرما میخورند و مریض میشوند که لباسی نازك بر تن دارند؛ زیرا بدن آنها براي سرماخوردگی مستعد میباشد!

در قرن 21 تمام مشکلات و بدبختیها مانند یک باران که از آسمان فرو میبارد بر سر همه میبارد ولی باید بدانید که: زیر این باران بدبختیها و مشکلات، فقط افرادي میتوانند مقاوم باشند که داراي یک روحیۀ قوي، قدرتمند و متعالی باشند و این افراد هرگز افسردگی نخواهند گرفت. مانند اشخاصی که در زیر باران مجهز به چتر، بارانی و لباس گرم میباشند و شدت باران نمیتواند تأثیر بر روي ایشان بگذارد!

بنابراین:  هرچند که نمیتوانید مانع بارش باران شوید ولی قطعاً میتوانید چتري را روي سر خود نگه دارید تا خیس نشوید! این چتر میتواند یک روحیه قوی ، قدرتمند و متعالی باشد.

در مقالات بعدی ، روش های غلبه بر تشدید لکنت در افسردگی را توضیح میدهم. با ما همراه باشید و به قسمت مقالات سایت حتما سر بزنید.

تصور می‌شود که عامل اصلی بُروز افسردگی، زمینهٔ ژنتیکی، محیطی و فاکتورهای روان‌شناسی باشد. همچنین عواملی همچون سابقهٔ خانوادگی، تغییرات اساسی در زندگی، بعضی داروهای روان‌پزشکی، مشکلات مزمن سلامتی و سوءمصرف مواد مخدر، می‌توانند احتمال ابتلا به افسردگی را افزایش دهند.  ویکی پدیا

 

گرد آورنده : لیلا اسماعیلی گفتاردرمانگر تخصصی لکنت از مدرسه لکنت ایران ( بزرگترین مرکز تخصصی درمان لکنت در ایران/ دفتر مرکزی : مشهد )

صفحه اینستاگرام مدرسه لکنت ایران (کلیک کنید)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا
باز کردن چت
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟